Nolikums

Velo sacensības “Viesītes Mazbānīša kauss 2018”

NOLIKUMS

 1. Mērķis un uzdevumi.
 • Popularizēt riteņbraukšanu un velosportu kā visiem pieejamu aktīvas atpūtas un veselību veicinošu sporta veidu;
 • Popularizēt velosipēdu kā videi un cilvēkam draudzīgu transportlīdzekli;
 • Veicināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu bērnu, jauniešu un pieaugušo vidū.

 

 1. Starta vieta un laiks.

2018. gada 3. jūnijs 11:00 Viesītē, pie muzeja “Sēlija”, A. Brodeles ielā 7. 13:00 starts Bērnu sacensībām. 14:00 Maratona distances dalībniekiem.

 

 1. Grupas un distances

Atkarībā no dalībnieku vecuma, sacensību dalībnieki veiks 1, 2 vai 3 apļu lielu distanci. Viena apļa garums ir ap 17 km.

Veselības brauciens

Maratona cīņas laikā notiks arī Veselības brauciens. Veselības braucienā var piedalīties jebkurš (bez vecuma ierobežojumiem). Veselības braucienā jānobrauc viens aplis.

Komandas sastāvs no 3 dalībniekiem kuru skaitā obligāti jābūt vismaz 1 dāmai (meitenei, jaunietei). Komandas dalībnieki startē vienā no izvēlētām distancēm (izņemot veselības brauciens). Vērtēšana pēc vietu uzskaites.

Vīrieši un jaunieši
Grupa Vecums Distance (apļi)
V-12 12 – 15 gadi 1
V-16 16 – 18 gadi 2
V-19 19 – 34 gadi 3
V-35 35 – 44 gadi 3
V-45 45 – 54 gadi 3
V-55 55 gadi un vairāk 2

 

Sievietes un jaunietes
Grupa Vecums Distance (apļi)
S-12 12 – 18 gadi 1
S-19 19 – 34 gadi 2
S-35 35 gadi un vairāk 2

 

Bērnu sacensību distance

Meitenes un zēni  
Grupa Meitenes Grupa Zēni Segums Apļu skaits
M – 2 2 – 3 gadi Z- 2 2 – 3 gadi 100% asfalts 1 aplis
M – 4 4 – 5 gadi Z – 4 4 – 5 gadi 100% asfalts 1 aplis
M – 6 6 – 7 gadi Z – 6 6 – 7 gadi 50% asfalts, 10% grants ceļš, 40% sakņu taka 1 aplis
M- 8 8 – 9 gadi Z – 8 8 – 9 gadi 50% asfalts, 10% grants ceļš, 40% sakņu taka 2 apļi
M – 10 10 – 11 gadi Z – 10 10 – 11 gadi 50% asfalts, 10% grants ceļš, 40% sakņu taka 3 apļi

 

Starta vietas starta zonā dalībnieki ieņem sekojošā kārtībā:

 1. koridorā 3 apļu distances braucēji.
 2. koridorā 2 apļu distances braucēji.
 3. koridorā 1 apļu distances braucēji.
 4. koridorā veselības distances braucēji.

 

 1. Dalībnieku reģistrācija:

Pieteikšanās:

 1. iepriekšējā pieteikšanās uz „Viesītes Mazbānīša kauss 2018” līdz 2018.gada 01.jūnijam plkst. 23:59, adresē – mtb.selonia.lv vai http://cyclingforall.lv/
 2. sacensību dienā, sacensību vietā no plkst.9:00. Pieteikšanās beidzas 1 stundu pirms starta!

 

 1. Dalības maksa
1. pieteikšanās kārta (līdz 01.06.2018) Sacensību dienā
5 Eur

Dalības maksa tiek samaksāta ar pārskaitījumu uz biedrības kontu ar norādi „Mazbānīša kauss 2018, ziedojums” vai samaksājot uz vietas sacensību dienā.

Bērniem- bezmaksas

10 Eur

Tikai skaidrā naudā kā ziedojums.

 

 1. Apbalvošana

Visu sacensības distanču vecuma grupu, pirmo trīs vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar medaļām. Maratonu distanci apbalvos arī ar sponsoru balvām.

 1. Dalībnieku ievērībai!
 • Katrs sacensību dalībnieks piesakoties sacensībām ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savu veselības atbilstību sacensību distances veikšanai, ka ievēros ceļu satiksmes noteikumus un sacensību nolikumu.
 • Organizatori un visi citi cilvēki, kuri ir iesaistīti sacensību organizēšanā neatbild par jebkādiem tiešiem, netiešiem, neparedzamiem vai paredzamiem fiziskiem un materiāliem zaudējumiem sacensību dalībniekiem, kas var notikt pirms vai pēc sacensībām, kā arī to laikā. Organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm, kritieniem un citiem nelaimes gadījumiem trasē.
 • Apstiprinot savu dalību sacensībās, dalībnieki atsakās no jebkādu pretenziju izvirzīšanas organizatoram vai citām pasākuma organizēšanā iesaistītām personām pēc iespējama nelaimes gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanās un necīnās par zaudējumu atgūšanu tiesas ceļā.
 • Pasākumā tiks veikta bildēšana un filmēšana, fotogrāfijas un video tiks publicētas internetā.
 • Aizsargķiveres visiem ir obligātas. Visa distance ir jāveic ar aiztaisītu aizsargķiveri.
 • Visiem dalībniekiem jāiepazīstas ar sacensību nolikumu. Tā nezināšana neatbrīvo dalībniekus no personīgās atbildības.

8.Informācija un organizatori

Velo sacensības organizē un vada: biedrība „Selonia velo”, kopā ar Viesītes sporta klubu.

Kontakti:

 • Gints Grinbergs – +371 22336677, info@selonia.lv
 • Norēķinu rekvizīti:
 • Biedrība „Selonia velo”
 • Raiņa 2/4, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237
 • Reģ.nr. LV45402010678
 • Swedbank A/S
 • LV06HABA0551041381855